O studiach
sobota, 17 czerwca 2017 22:51

Studia podyplomowe "Administracja systemami GNU/Linux" kierowane są do absolwentów uczelni wyższych pragnących zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje w zakresie administrowania systemami operacyjnymi Linux i wykorzystania tych systemów w sieciach komputerowych. W szczególności mogą to być zatrudnieni w przedsiębiorstwach informatycy i administratorzy sieci komputerowych, kadra kierownicza odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw, osoby pragnące się przekwalifikować.

Program studiów nie zakłada wcześniejszej znajomości systemu Linux. W trakcie szkolenia studenci uczą się zaawansowanej administracji Linuksem, m.in. w zakresie konfigurowania opartych na tym systemie usług sieciowych, wykorzystania systemów Linux jako elementów infrastruktury sieciowej, a także stosowania technologii zapewniających bezpieczeństwo sieciowe.

Studia podyplomowe "Administracja systemami GNU/Linux" to najlepsza oferta dla każdego, kto chce pozyskać najszerszą wiedzę i umiejętności konieczne w skutecznym administrowaniu serwerami i sieciami opartymi na systemach Linux i rozwiązaniach open sourceAbsolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej - uczelni o uznanej renomie, kształcącej specjalistów poszukiwanych na rynku pracy.

Poprawiony: sobota, 17 czerwca 2017 22:51