Program studiów podyplomowych
piątek, 25 maja 2018 14:47

Program studiów podyplomowych "Administracja systemami GNU/Linux" jest przedsięwzięciem autorskim, opracowanym przez pracowników Politechniki Łódzkiej. Obejmuje on bardzo szerokie spektrum zagadnień, począwszy od podstaw administracji systemami GNU/Linux aż po zaawansowane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa systemów, konfiguracji popularnych usług sieciowych i administracji infrastrukturą sieciową opartą o systemy Linux. Zawartość merytoryczna studiów znacznie przekracza ramy popularnych ścieżek certyfikacyjnych, takich jak RHCT/RHCE czy LPI.


Program studiów podyplomowych:

SEMESTR I

Podstawy administracji systemem (kod przedmiotu: PAS)

 

 • Podstawowe pojęcia systemu Linux.
 • Proces instalacji i pierwsze kroki w systemie.
 • Obsługa powłoki systemowej BASH.
 • Tworzenie prostych skryptów powłoki.
 • Obsługa edytorów tekstowych. Praca z edytorem vi.
 • Konta i grupy użytkowników. Konfiguracja modułów uwierzytelniania.
 • Instalacja, kompilacja i zarządzanie oprogramowaniem.
 • Filtry tekstowe, język AWK.
 • Warsztat: Zastosowania minikomputerów SBC

 

Konfiguracja przestrzeni składowania (kod przedmiotu: KPS)

 • Zarządzanie plikami, właściwości i uprawnienia plikowe, listy kontroli dostępu ACL.
 • Konfiguracja przestrzeni składowania danych, dyski, partycje, wolumeny logiczne LVM.
 • Mechanizmy ochrony, poufność przechowywanych danych, programowe macierze dyskowe RAID.
 • Dobór i konfiguracja systemów plików.
 • Sieciowe systemy plików (NFS, GlusterFS).
 • Kopie bezpieczeństwa danych.
 • Warsztat: Sieci SAN.

Infrastruktury przetwarzania zadań (kod przedmiotu: IPZ)

 • Podstawy konfiguracji interfejsów sieciowych.
 • Podstawy protokołu IPv6.
 • Proces uruchamiania systemu, usługi systemowe.
 • Zadania czasowe i usługi na żądanie.
 • Infrastruktura klucza publicznego, poufność transmisji danych w sieciach teleinformatycznych.
 • Zadania realizowane przez jądro systemu operacyjnego Linux, monitorowanie wątków jądra systemu.
 • Zarządzanie zasobami w systemie operacyjnym Linux, polityki zarządzania węzłami NUMA, reguły koligacji i polityki szeregowania w przydziale jednostek przetwarzających dla wątków procesów.
 • Monitorowanie zasobów systemowych, procesów i użytkowników w systemie operacyjnym Linux, zarządzanie pamięcią operacyjną, pamięć wirtualna, systemowe dzienniki zdarzeń.
 • Nadzorca wirtualizacji KVM, zarządzanie maszynami wirtualnymi.
 • Praca zdalna w terminalu graficznym.
 • Grupy kontrolne i kontenery procesów (LXC).
 • System scentralizowanego zarządzania (Salt).
 • Warsztat: kontener Docker.

SEMESTR II

Komunikacja w sieciach komputerowych (kod przedmiotu: KSK)

 • Konfiguracja interfejsów sieciowych, zarządzanie ustawieniami przez menadżera sieci, rozróżnienie topologii sieci.
 • Budowa mostu i programowego przełącznika Ethernet z wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux, działanie algorytmu STP i znakowania ramek VLAN.
 • Zasady działania trasowania pakietów IPv4 i IPv6, konfiguracja rutingu dynamicznego z wykorzystaniem implementacji protokołu rutingu wewnętrznego.
 • Konfiguracja zapory sieciowej.
 • Bezklasowe i hierarchiczne algorytmy kształtowania ruchu sieciowego. Zasady tworzenia polityki QoS dla transmisji sieciowych.
 • Tunele i bezpieczne wirtualne sieci prywatne.
 • Kontrolowanie dostępu i ruchu w sieciach teleinformatycznych (Radius).
 • Warsztat: System wykrywania zdarzeń  w sieci - IDS (Snort).

Usługi sieciowe i systemy rozproszone (kod przedmiotu: USR)

 • Hierarchiczna usługa nazw DNS.
 • Usługa automatycznej konfiguracji DHCP.
 • Serwer zasobów WWW (Apache).
 • Serwery HTTP Proxy (Squid, nginx).
 • Serwer zarządzania bazami danych (PostgreSQL).
 • Serwer usług katalogowych LDAP.
 • Monitorowanie ruchu i usług sieciowych (Nagios, SNMP).
 • Wirtualne serwery usług LVS, konfiguracje wysokiej dostępności HA dla wirtualnych usług sieciowych, wirtualne rutery VRRP.
 • Klastry usług wysokiej dostępności (Pacemaker), rozproszone systemy plików (GFS).
 • Bezpieczeństwo i monitorowanie przetwarzania usług (SELinux, auditd).
 • Warsztat: Chmura plikowa.

Seminarium projektowe (kod przedmiotu: SEM)

 • Prezentacja projektu, którego celem jest stworzenie konfiguracji obejmującej różne usługi sieciowe obsługujące żądania klientów pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. W każdym projekcie końcowym dostęp do usług jest zapewniany poprzez skonfigurowaną sieć logiczną IP. Tematy i zakresy poszczególnych projektów są ustalane z opiekunami, złożone projekty mogą być realizowane w grupach.
Praca końcowa
 • Wykonanie pracy końcowej, której temat jest ściśle związany z tematyką studiów podyplomowych.
Poprawiony: piątek, 25 maja 2018 14:47