Organizacja studiów
czwartek, 29 czerwca 2017 11:32

Studia podyplomowe "Administracja systemami GNU/Linux" są dwusemestralne. Zajęcia obejmują łącznie 276 godzin dydaktycznych i są prowadzone 2 razy w tygodniu: w piątki w godz. od 16:00 do 20:45 oraz w soboty w godz. od 09:00 do 13:45.

Zajęcia mają charakter wykładowo-laboratoryjny i prowadzone są wyłącznie w laboratoriach komputerowych. Każdy student przez cały okres zajęć ma do dyspozycji indywidualne stanowisko komputerowe.

Liczebność grup wynosi od 12 do 16 osób - gwarantuje to możliwość stałego, bezpośredniego kontaktu z prowadzącym podczas zajęć.

Każdemu studentowi przekazywany jest na własność egzemplarz podręcznika stanowiącego podstawę merytoryczną studiów. Podręcznik ten jest autorstwa pracowników Politechniki Łódzkiej i nie jest rozpowszechniany poza studiami i szkoleniami organizowanymi przez Instytut Informatyki PŁ.

Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia jest realizowana poprzez ocenę poprawności wykonania zadań laboratoryjnych, testy cząstkowe z poszczególnych tematów oraz test końcowy. W semestrze II słuchacze wykonują pracę końcową, której temat jest związany z tematyką studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonanej pracy końcowej.

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 11:32